Добродошли на сајт Инжењерске академије Србије Почетна страна | English
   

ИНЖЕЊЕРСКА АКАДЕМИЈА СРБИЈЕ

Одељења Академије

 

Вести Инжењерске Академије Србије

У оквиру Академије као стални облици рада организована су оделења Академије.
Одељења се формирају за одређене научне и стручне области и она припремају планове за област рада за коју су формирана, организују рад и прате остваривање задатака.

У оквиру Инжењерске академије Србије формирана су и раде следећа одељења:

 • Одељење за архитектуру, грађевинарство и геодезију
 • Одељење за машинство, индустријско инжењерство, инжењерски менаџмент, организационе науке и безбедност и здравље на раду
 • Одељење за електротехнику и рачунарске технологије
 • Одељење за рударство, геологију и заштиту животне средине
 • Одељење за технологију и металургију
 • Одељење за биотехнику
 • Одељење за саобраћано инжењерство
 
 • Научна конференција "Индустрија 4.0 у циркуларној економији, заштити и опоравку животне средине "
  26.10.2023 · Инжењерска академија Србије и Савез инжењера и техничара Србије, у сарадњи са Факултетом техничких наука из Новог Сада, Институтом за технологију нуклеарних и других минералних сировина ИТНМС из Београда и уз подршку Инжењерске коморе Србије, организују Научну конференцију са међународним учешћем "Индустрија 4.0 у циркуларној економији и заштити и опоравку животне средине".

  Конференција се одржава под покровитељством Министарства науке технолошког развоја и иновација Републике Србије.


 • Међународна конференција "Трендови и изазови инжењерки у логистици и саобраћају"
  08.06.2023 ·

  Инжењерска академија Србије организује Међународну конференцију "Трендови и изазови инжењерки у логистици и саобраћају". Конференција се одржава под покровитељством Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије.

  ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ


 • Научна конференција "Губици воде у систему јавног водоснабдевања"
  29.03.2023 ·

  Савез инжењера и техничара Србије и Инжењерска академија Србије у сарадњи са Грађевинским факултетом Универзитета у Београду, Институтом за водопривреду "Јарослав Черни", ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад и ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац организују Другу научну конференцију са међународним учешћем "Губици воде у систему јавног водоснабдевања".

  Конференција се одржава 9. јуна 2023. године, у Београду, под покровитељством Министарства науке, технолошког развоја и иновација.

  ДРУГО САОПШТЕЊЕ И ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 


 • Одржана седница Већа Академије и промовисани новопримљени чланови
  23.11.2023 ·

  На седници Већа Академије одржаној 23. јуна 2023. године промовисани су новопримљени чланови Академије.


 • Предавање "90 година од открића полиетилена"
  23.03.2023 ·

  Инжењерска академија Србије, у оквиру серије предавања чланова Одељења за технологију и металургију, организује предавање на тему "90 година од открића полиетилена".


 • Одлука о покретању поступка за избор дописних, редовних и иностраних чланова Академије
  11.01.2023 · Веће Инжењерске академије Србије је на својој седници одржаној 23. децембра 2022. године донело Одлуку и покретању постпука за избор дописних, редовних и иностраних чланова Академије

 • Одржана Научна конференција "Четврта индустријска револуција у пољопривреди"
  11.01.2023 · У петак, 23. децембра 2022. године, у организацији Инжењерске академије Србије, Савеза инжењера и техничара Србије, Савеза пољопривредних инжењера и техничара Србије, а уз подршку Инжењерске коморе Србије, одржана је Научна конференција "Четврта индустријска револуција у пољопривреди".

 • Научнa конференција "Четврта индустријска револуција у пољопривреди"
  08.12.2022 · Инжењерска академија Србије у сарадњи са Савезом инжењера и техничара Србије, Инжењерском комором Србије и Савезом пољопривредних инжењера и техничара Србије организује Научну конференцију "Четврта индустријска револуција у пољопривреди".

 • Научно-стручна конференција "Технике и технологије за индустрију 4.0"
  27.06.2022 · У организацији Инжењерске академије Србије у петак 01. јула 2022. године биће одржана Научно - стручна конференција са међународним учешћем "Технике и технологије за индустрију 4.0". Суорганизатор је Савез инжењера и техничара Србије. Конференција се одржава у Дому инжењера "Никола Тесла", Кнеза Милоша 9/3.

 • Свечана седница Већа академије
  22.06.2022 ·

  Поводом дана Инжењерске академије Србије биће одржана Свечана седница Већа академије.

  Седница ће се одржати у петак, 24. јуна 2022. године са почеком у 11.00 часова у Дому инжењера „Никола Тесла“, у сали на 3. спрату.

  На седници ће бити уручене Златнe плакетe ИАС, као и Повеље ИАС заслужним организацијама и појединцима.