Добродошли на сајт Инжењерске академије Србије Почетна страна | English
   

ЧЛАНСТВО У ИНЖЕЊЕРСКОЈ АКАДЕМИЈИ СРБИЈЕ

За члана Академије може бити биран инжењер који је постигао значајне стручне, научне и образовне резултате и стекао углед на основу тих резултата.

Чланови Академије могу бити:

  • редовни
  • дописни
  • почасни
  • инострани.

Чланство Академије је индивидуално и не може се преносити и наслеђивати.


ПОСТУПАК ИЗБОРА ЧЛАНОВА АКАДЕМИЈЕ


Одлуку о покретању поступка за избор академика доноси Веће академика.
У одлуци се одређује број академика који се бира и то по областима инжењерске делатности и упутство за пријављивање. Избор чланова Академије врши се тајним гласањем сваке треће године.
Предлоге кандидата за члана Академије могу дати: три члана Академије, оснивачи из Академије и одељења Академије. Поступак избора академика је јаван.

За избор редовних и иностраних чланова гласају само редовни чланови.
За избор дописних и почасних чланова гласају редовни и дописни чланови.
Проглашење изабраних чланова врши се на седници Већа академика. Одлука Већа академика је коначна. Свим члановима Академије после избора уручује се, у виду повеље, одлука о избору.

О академији Издавачка делатност Линкови