Добродошли на сајт Инжењерске академије Србије Почетна страна | English
   

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ИНЖЕЊЕРСКЕ АКАДЕМИЈЕ СРБИЈЕ

ЗБОРНИК РАДОВА ИНЖЕЊЕРСКЕ АКАДЕМИЈЕ СРБИЈЕ


 
NALCO ПРИРУЧНИК ЗА ВОДУ

NALCO ПРИРУЧНИК ЗА ВОДУ

Југословенска инжењерска академија, Савез инжењера и техничара Србије и Издавачка кућа "Грађевинска књига" су штампањем првог преведеног издања приручника познате Nalco Chemical Company, учинили велики корак напред у области хидротехнике, која је на нашим просторима до сада скромно обрађена. 
Превод Приручника, обима око 1100 страна, састоји се из четири дела.

  ХЕМИЈСКО ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ПРИРУЧНИК

ХЕМИЈСКО ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ПРИРУЧНИК

Развој процесне индустрије осталих области технике повећава потребу за адекватном литературом различитог обима и структуре. Ова публикација (обима 717 страница) је припремљена као зборник података, приказаних табеларно, дијаграмски или кроз одређене стандарде и правилнике и уз извесна теоријска објашњења.
Планирани циљ је да ово буде приручна публикација практичног карактера коју ће у свакодневном раду користити инжењери ХТМ и сродних делатности.

 
GEORGII AGRICOLAE DE RE METALLICA LIBRI

GEORGII AGRICOLAE DE RE METALLICA LIBRI XII О ГЕОЛОГИЈИ, РУДАРСТВУ И МЕТАЛУРГИЈИ

Агриколу, највећег научника шеснаестог века са правом зову оцем минералогије, али пошто је минералогија у почетку свог развоја укључивала и геологију можемо га сматрати и оснивачем геологије. De re metallica његов најважнији рад изашао је из штампе 1156. године на латинском језику.
Књига се сматра за праву енциклопедију рударства, геологије и металургије.

  РУДАРСТВО НА ТЛУ СРБИЈЕ

РУДАРСТВО НА ТЛУ СРБИЈЕ
ПРВА КЊИГА
ОД ПАЛЕОЛИТА ДО СРЕДИНЕ 20 ВЕКА
АУТОР ПРОФ. ДР ПЕТАР ЈОВАНОВИЋ

Да се напише за српско рударство једна овако драгоцена књига, била је потребна не само спремност писца да уложи велики труд и време, прегледа, прочита и простудира изузетно велики број докумената,чланака, књига и публикација из области рударства, геологије, економије, историје и других научних дисциплина, него и снаге да истраје и под овако тешким условима заврши једно капитално дело. Зато ова књига представља веома озбиљан истраживачки посао посвећен српском рударству, јер овако како је написана и документована, не представља само занимљиво истраживачко штиво, већ и трајан историјски документ о једној веома значајној привредној делатности какво је рударство..... (из рецензије) 743 странице

 
GEORGII AGRICOLAE DE RE METALLICA LIBRI

РУДАРСТВО НА ТЛУ СРБИЈЕ
ДРУГА КЊИГА-ДЕО ПРВИ
РУДНИЦИ У ОБНОВЉЕНОЈ СРБИЈИ
(1806-1945)
АУТОР ПРОФ. ДР ПЕТАР ЈОВАНОВИЋ

Вођен чињеницом да „без података увек смо у могућности да на основу делимичних сазнања и сећања о неком догађају или појави донесемо погрешан суд“, аутор књиге проф. др Петар Јовановић је приступио узради ове књиге, која је објављења у знак сећања на прве српске неимаре – рударе који су пре 202 године, градећи први српски рудник на планини Рудник, означили 1806. годину као годину почетка индустријске револуције на тлу пробуђене и обновљене Србије.
Историјска грађа садржана у Првом делу Друге књиге обрађује период обнове српске државе и обухвата време од 1804. до 1945. године, Тематски је целокупан садржај књиге подељен у три дела. У првом делу дат је преглед стања у рударству Србије од 1830. до 1945. године. Други део посвећен је енергетским сировинама, а трећи развоју сировинске базе и рудника метала и неметала. 1002 странице.

  РУДАРСТВО НА ТЛУ СРБИЈЕ

РУДАРСКИ ИНЖЕЊЕРИ СРБИЈЕ У 19 И 20 ВЕКУ
ДРУГО ДОПУЊЕНО ИЗДАЊЕ
АУТОР ПРОФ. ДР ПЕТАР ЈОВАНОВИЋ

На 570 страна Б5 формата професор Петар Јовановић приказао је биографије рударских инжењера који су радили и раде у рударству Србије од 1806. до 2009. године. Монографија је писана као допринос рударских инжењера Србије прослави 200-годишњице Првог српског устанка. Реч је о другом, допуњеном издању Монографије. Као мото, аутор је навео: „Нека нас имена у овој књизи подсећају на све знане и незнане рударске инжењере који су својим знањем, радом, залагањем и животима крчили пут српском рударству“. Биографски подаци о рударским инжењерима сврстани су по азбучном реду презимена. Монографија је, поред биографских података за око 3 200 рударских инжењера који су радили или још раде, обогаћена веома корисним прилозима као што је први попис рудника, рударских институција и компанија у Србији.

 

ПОВЕЗИВАЊЕ АУТОПУТА БЕОГРАД ЈУЖНИ ЈАДРАН СА КОРИДОРОМ X И ОСНОВНОМ САОБРАЋАЈНОМ МРЕЖОМ БЕОГРАДА УРЕДНИК ПРОФ. ДР ЉУБИША КУЗОВИЋ

Ова монографија се бави питањем изналажења оптималног пројектног решења за повезивање будућег Аутопута Београд - Јужни Јадран са Коридором 10 и основном саобраћајном мрежом Београда. У трагању за оптималним решењем пројектоване су две варијанте Аутопута Београд - Јужни Јадран. На основу урађене обимне студијско пројектне документације, као и на бази посебних истраживања спроведених за потребе ове монографије, написано је у сажетом облику 8 посебних радова у којима су осветљене најзначајније карактеристике и погодности пројектованих варијанти са разних стручних аспеката. 

 

ИНСТРУМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ КЉУЧ ЗА РАЗУМЕВАЊЕ НАНОТЕХНОЛОГИЈА И НАНОМЕДИЦИНЕ АУТОР ПРОФ. ДР ВУКОМАН ЈОКАНОВИЋ

Из Увода: "Монографија је по свом концепту од изузетног значаја за проучавање особина и структуре материјала до најфинијих детаља, користећи различите спектроскопске и микроскопске методе. По свом обухвату и концепцији ствара могућност потпуног разумевања различитих врста материјала, који припадају подручју наноматеријала и материјала који се користе у наномедицини.онаје та неопходна златна нит којаомогућава дубинска процесна истраживања у наносистемима и истраживања у биолошким системима, стварајући мрежу неопходних информација кроз начине идентификовања битних структурних детаља и анализу наносистема на врло суптилним нивоима..."

     

ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПУТЕВА
АУТОРИ: ПРОФ. ДР ЉУБИША КУЗОВИЋ, МР СЛОБОДАН СТАНАРЕВИЋ, МР БОРИВОЈЕ АЛЕКСИЋ

Монографија "Вредновање пројеката путева" аутора проф. др Љубише Кузовића, мр Слободана Станаревића и мр Боривоја Алексића у издању Инжењерске академије Србије и Института за грађевинарство "ИГ" Бања Лука је намењена широкој лепези стручњака различитих профила који се баве проблематиком путева. На одлуку за писање ове монографије утицали су бројни фактори: пад квалитета студија изводљивости, наметање HDM модела од стране банака и инвеститора као обавезног алата при изради студија, непостојање одговарајуће стручне литературе, потреба за унапређењем постојећих поступака и сл.

 

ДРВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У МОЈОЈ АРХИТЕКТОНСКОЈ ПРАКСИ ВОЈИСЛАВ КУЈУНЏИЋ

Из рецензије "Ова аутомонографија представља обимно, широко и свеобухватно дело, које својим садржајем и опусом, представља један период како ауторовог стручног и научног истраживачког сазревања, као пројектанТа и градитеља дрвенИх конструкција, тако и његовог наставничког развоја - од асистента до професора и лидера у овој области на Архитектонском факултету, у Београду па и шире... Оно што је циљ сваке  примењене науке из техничких области данас то је повезивање теорије, наставе и праксе што је овом аутомонографијом представљено у пуној мери"

     

МОНОГРАФИЈА ИНЖЕЊЕРСКА АКАДЕМИЈА СРБИЈЕ 2000-2015.

Поводом обележавања зналајног јубилеја 15 година постојања и успешног рада Инжењерске академије Србије издата је Монографија у којој су наведене све најважније информације везано за рад и функционисање Академије, њене чланове и њихове активности.

 

ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОБИЛАЗНИЦА

АУТОРИ: ПРОФ. ДР ЉУБИША КУЗОВИЋ, МР БОРИВОЈЕ АЛЕКСИЋ

Ова публикација има за основни задатак стварање одговарајућег недостајућег алата за вредновање пројеката обилазница. Намењена је стручњацима различитих профила који се баве проблематиком планирања путних мрежа и вредновања услова саобраћаја на мрежама друмских саобраћајница. Представља аналитички инструментариј који има директну примену у аргументовању планерских одговора на питања постојања функционалних потреба и економске оправданости за издвајање транзитног саобраћаја са градских саобраћајница изградњом обилазница.

ЦИРКУЛАРНА ЕКОНОМИЈА: СТУДИЈА СЛУЧАЈА - ФОСФОГИПС

АУТОРИ: ПРОФ. ДР МИЛОШ РАЈКОВИЋ, ДР МИРЈАНА СТОЈАНОВИЋ, ТЕОДОРА РАЈКОВИЋ

Циркуларна економија: студија случаја – фосфогипс представља научну монографију на националном и међународном нивоу која указује да традиционално депоновање фосфогипса, нус - производа при производњи фосфорне киселине, доводи до уништавања на стотине хектара плодног земљишта а има и несагледиве еколошке последице на животну средину,  као што је контаминација: земљишта, подземних и површинских вода, ваздуха и др., што све доводи до значајног утицаја на здравље становништва.

 


ОД РУДНИКА ДО ДУХОВНОСТИ

АУТОРИ: МЛАДЕН СТЈЕПАНОВИЋ, ЈЕЛЕНА СТЈЕПАНОВИЋ

 

Из рецензије "Књига проф. др Младена Стјепановића написана је на изузетан и јединствен начин у српској литератури, што је чини занимљивом у сазнању и повезивању различитих појава које смо научили гледати одвојено, То су двије сфере мрачне дубине рудника и дневни копови са дубинама огромних размјера, и тежња човјека да својим радом, интелектом и духом савлада све просторе и прикажу се у једној заједничкој димензији".

ВОДА ЗА ПИЋЕ ИЗ АРТЕРСКИХ БУНАРА У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА - СЕЛО ДУБРАВИЦА БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ ИСТИНЕ И ЗАБЛУДЕ

УРЕДНИК: МИЛОШ РАЈКОВИЋ

Из предговора "Монографија "Вода за пиће из артерских бунара у руралним срединама - село Дубравица Браничевски округ: истине и заблуде" наслатала је на таласу великог ентузијазма заљубљеника у свој родни крај Пожаревац и читав Браничевски округ г-дина Владимира Пауновића и Милоша Марковића и њиховој неисцрпној вољи и жељи да га науком учине бољим местом за живот.....радови у овој монографији престављају праву основу "прихваћену референтну вредност" са чијим резултатима се могу поредити резултати свих следећих испитивања...."

 

ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ СРБИЈЕ У ДЕВЕТНАЕСТОМ ВЕКУ (1800-1900)

АУТОРИ: БРАНИСЛАВ НИКОЛИЋ, ВЕСНА ВУЈАЧИЋ

Из рецензије "Тематика монографије је веома корисна и припада историографији у стогодишњем периоду Србије, а у којем су се дешавали веома крупни национално-државнички догађаји, и то: ослободилачки ратови због вишевековног ропства, добијање унутрашње аутономије и на крају државности, уз сталну дипломатску активност на реализацији ових догађаја. ...Веома велики број података и наведених чињеница повремено монографији даје хроничарски карактер...Веома добро и детаљно су описане делатности рударства, металургије са ливарством, обнова бања, активности задужбинара, што је све допринело обнови и развоју државе Србије".

ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ, ОКВИР И ИЗАЗОВИ

АУТОР:РАДОСЛАВ РАКОВИЋ

Заштита података о личности, којом се бави ова књига, представља само један, али веома значајан и деликатан, сегмент безбедности информација. Значај теме проистиче из чињенице да су подаци о личности присутне у базама података у оквиру информационих система различите намене. Деликатност теме проистиче из чињенице да су подаци о личности тесно повезани са сферама нашег живота које не желимо да делимо са великим бројем људи

 

СТРАТЕШКИ ПЛАН РАЗВОЈА САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ИЗ 2000. ГОДИНЕ

АУТОРИ: ВУЈАДИН ВЕШОВИЋ, СЛОБОДАН ЛАЗОВИЋ, РАДИВОЈ ПЕТРОВИЋ, ЉУБИША КУЗОВИЋ, МИЛИВОЈЕ ЋУК

Монографија обрађује период стратешког управљања Саобраћајним факултетом, Универзитета у Београду на крају двадесетог и почетком двадесет првог века. Монографија је намењена најширем кругу посленика који се баве питањима јачања и унапређења развојних и посебно дугорочних аспеката друштвено одрживог раста.

МАКРОСКОПСКИ ПОСТУПЦИ ПРИ УТВРЂИВАЊУ ТРОШКОВА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА И КОРИСТИ ОД СМАЊЕЊА ОВИХ ТРОШКОВА

АУТОР: ЉУБИША КУЗОВИЋ

Основни циљ ове публикације је да се стручњаци који се баве израдом студија изводљивости путева детаљније упознају са једним рационалним и ефикасним поступком у анализи трошкова експлоатације моторних возила тзв. макроскопским поступком уз аргументовање предности овог поступка у односу на микроскопске поступке. Утврђивање трошкова експлоатације моторних возила и економских користи на основу смањења ових трошкова, који се очекују у употреби новог пројектованог пута представљају најмеродавније показатеље у оцењивању економске оправданости улагања у реализацију пројеката путева