Добродошли на сајт Инжењерске академије Србије Почетна страна | English
   

ВЕСТИ ИНЖЕЊЕРСКЕ АКАДЕМИЈЕ СРБИЈЕ

Предавање др Радослава Раковића на тему "Безбедност информација"

19.09.2018 · У организацији Инжењерске академије Србије, Одељења за електротехнику, редовни члан ИАС др Радослав Раковић, дипл.инж.ел, из Енергопројект Ентела, секретар Одељења за електротехнику, у четвртак 20.09.2018. године, одржаће предавање на тему "Безбедност информација".

Безбедност информација представља једну од најактуелнијих тема у данашње време. Коришћење рачунара и других уређаја постало је саставни део и приватног живота и пословних активности, Интернет комуникације све више се користе у пословању, обрада информација све мање је централизована, а све више дистрибуирана,wireless технологије све више се примењују, рачунарске технологије све су приступачније по цени, људи су све више информатички писмени ... Ипак, упркос благодетима које нам савремене технологије доносе, суочавамо се са проблемом који до сада није био присутан или бар не на овакав начин, а то је безбедност информација, подједнако важна и за организације и за нас као појединце.

У оквиру овог предавања, након уводних напомена, посвећених основним појмовима везаним за безбедност информација, биће наведени најзначајнији елементи фамилије стандарда ISO 27000, стандарда који комбинацијом техничких и организационих мера стварају основу да се суочимо са проблемом заштите информација. Биће изнети најзначајнији практични аспекти примене стандарда ISO 27001 у организацијама. Ови стандарди су, као и други менаџмент стандарди, формирани као генерички, као „кључ за све браве“, како би се примењивали у свим областима. Ипак, уочено је да свака област има неке своје специфичности, па су зато формиране секторски специфичне смернице у разним областима. У оквиру предавања биће размотрене специфичности у областима које су најзначајније за делатност Одељења за електротехнику - телекомуникације, електропривредни системи (са освртом на тренд ка „интелигентним мрежама“ тј. Smart Grid) и рачунарство „у облаку“ (Cloud Computing). Поред тога, део излагања биће посвећен општој регулативи о заштити података о личности (General Data Protection Regulative – GDPR) која је ступила на снагу 25.05.2018. и односи се не само на земље ЕУ већ и на све оне који на било који начин долазе у контакт са личним подацима грађана ЕУ.

Организаторима предавања биће част и задовољство да присуствујете предавању. Планирано је да излагање траје 90 минута, а затим је превиђено 30+ минута за питања, мишљења, сугестије и дискусију о предметној теми.  

Предавање ће бити одржано у Дому инжењера "Николе Тесла", Кнеза Милоша 9, у сали на трећем спрату. Улаз слободан. Предавање проф. др David Hui иностраног члана Инжењерске академије Србије

24.04.2018 ·

Задовољство нам је да Вас позовемо да присуствујете предавању које ће 27. априла 2018. године одржати проф. др David Hui инострани члан Инжењерске академије Србије. Домаћин проф.  Hui је Технолошко металуршки факултет Универзитета у Београду.

Предавање на тему "Composites under Harsh Environments" професор Hui одржаће у свечаној сали Технолошко металуршког факултета, Карнегијева 4 на трећем спрату са почетком у 14 часова.

 


Професор Hui  је професор машинског инжењерства и директор Лабораторије за истраживање композитних материјала Универзитета у Њу Орлеансу. Докторирао је на Универзитету у Торонту. Почасни је професор на Chongqing University, Harbin Institute of Technology, Huazhong University of  Science and Technology , Southwest Jiaotong University, Shanghai University, Guizhou University. Гостујући је професор на Central South University, Fudan University, Shanghai Jiaotong University, Tongji University, Southeast University, Nanjing; и носилац звања  Doctor Honoris Causa at Kherson National Technical University, Ukraine, Vietnamese Academy of Science and Technology, University of Salerno, Italy, Saigon Technology University, Vietnam. 

Инострани је члан Инжењерске академије Србије, као и инжењерских академије Грузије и Јерменије.

Кратак сиже предавања

Composites under Harsh Environments

The work presents an overview of the current state of the art in low temperature effects on materials in terms of durability and safety of vehicles.  Susceptibility of composites to failure at low temperature is a critical issue for the aerospace industry. Space crafts operate at temperatures well below -200  o C. High altitudes aircrafts routinely fly at -70 o C to -100 o C. These low temperatures result in two competing effects on composite stiffness. One beneficial effect involves increased stiffness because the polymer matrix would harden at low temperature. The other detrimental effect involves increased thermally-induced stress, which produces microcracks in matrix, which in turn, reduces the overall stiffness of the composites. These two competing beneficial-detrimental phenomena at the microstructure level have been studied for decades, but a quantitative understanding of the interplay of these two effects has continued to elude the researchers. Additional complexities arise when the stiffness increase effect is considered because of high strain rate loading. Long term exposure to cyclic or vibration can again reduce the stiffness. The competing effects for fatigue of fiber-reinforced polymer composites at low temperatures will be presented. Emphasis will be on civil engineering structural and other involving earthquake applications, orthogrids, FRP rebars, sandwich structures, guardrails, piers and structural members.Добродошли на сајт Инжењерске академије Србије

05.07.2010 · Добродошли на сајт Инжењерске академије Србије.

Сајт је реализован захваљујући разумевању и финансијској подршци Савеза инжењера и техничара Србије, његовог руководства и чланова Управног одбора, као и стручној помоћи Стручне службе СИТС.
За концептуално осмишљавање сајта и припрему материјала за исти је била задужена Оливера Ћосовић, док је графичко дизајнерски део посла поверен фирми INET doo из Београда.
Надамо се да ће вам сајт пружити могућност да се на адекватан начин упознате са овом реномираном институцијом, стекнете увид у њен рад и активности и остварите пожељне контакте и сарадњу са Инжењерском академијом Србије и њеним члановима.Предавање у организацији Одељења за саобраћај

23.03.2018 ·

У организацији Одељења за саобраћај, Инжењерске академије Србије у петак 30. марта 2018. године са почетком у 12 часова, проф. др Зоран Бојковић редовни члан Академије одржаће предавање на тему "Развој мобилних комуникација система пете генерације".

 


Данашње друштво карактерише велики пораст обима и просторне густине телекомуникационог саобраћаја у условима великих улагања и технолошког развоја. У односу на постојеће мреже, корисници захтевају далеко веће протоке података као и веће капацитете. У широком спектру захтева, налази се успостављање узајамне конекције ограниченог броја интелигентних уређаја, као и врло кратко време одговора на позив. С друге стране, окружење је хетерогено, користи се више различитих технологија, слојевите мреже, уређаји са различитим корисничким интерфејсима. У таквој средини, препознати су захтеви корисника који се групишу на више различитих начина: према типу корисника, системима, сервисима, управљању мрежом, пословним потребама.

Развој и примена система мобилних мрежа пете генерације (5G) фокусирани су на потребе оператора, као и нове пословне моделе, све у смислу додатних услуга за крајњег корисника. Разуме се, ту се подразумевају још и неограничени приступ информацијама и приступ података на сваком месту у било које време. У поређењу са постојећим мрежама, захтева се 10 пута већи проток података и 1000 пута већи капацитет.

После приказа развоја бежичних технологија и истраживачких активности, у првом делу овог предавања говори се о процесу 5G стандардизације. При томе, партнерски пројекат 3ГПП, који је почео марта 2015. године, представља један од најзначајнијих процеса у овој области у свету,  јер узима у обзир основне задатке из блиске будућности, као што су: развој нових технологија за повећање капацитета радио мреже, одређивање квалитета сервиса и параметре који карактеришу изворе саобраћаја, управљање и оптимизацију коришћења ресурса радио мреже. У другом делу предавања систематизују се предности које доноси 5G технологија као што су: широки двосмерни пропусни опсег и висока резолуција, интерфејс за тарифирање, масивни протоци  (Gb/s) у емитовању (broadcasting) управљање пропусним опсегом са удаљене локације, конективност.

Трећи, завршни део даје приказ студије случаја 5G мобилних система са становишта технолошких захтева и апликација.

Предавање се одржава у Дому инжењера Србије, Кнеза Милоша 7, у сали на 3 спрату. Улаз слободан.

 Предавањe у организацији Одељења за технологију и металургију

22.03.2018 · У оквиру реализације планских активности Одељења за технологију и металургију ИАС у уторак 03. априла 2018. године проф. др Војислав Богдановић ће одржати предавање на тему "Полиетилен-јуче, данас, сутра". Проф. др Богдановић ће предавање држати у виду приступне беседе као новопримљени члан ИАС. Као гост предавач предавање ће одржати и Giuseppe Riva, генерални директор Plastic Europe из Милана на тему "Циркуларна економија: улога пластике". Предавања ће бити одржана у Дому инжењера "Никола Тесла", Кнеза Милоша 9/3 са почетком у 10 часова.

Одржана седница Већа академика

23.02.2018 ·

На седници Већа академика одржаној 22.12.2017. године промовисани су за 

Редовне чланове ИАС:

Добрица Дамњановић, дипл.инж.геол.
проф. др Слободан Зечевић, дипл.инж.саоб.
др Ана Костов, дипл.инж.метал.
проф. др Момчило Кујачић, дипл.инж.саоб.
др Миланче Митовски, дипл.инж.маш.
др Зоран Ракић, дипл.инж.геолг.
др Радосав Раковић, дипл.инж.ел.
др Мирјана Стојановић, дипл.инж.тех.
проф. др Слободан Ћорић, дипл.инж.грађ. 

 

За дописне чланове ИАС изабрани су;

проф. др Милан Бараћ, дипл.инж.тех.
др Војисав Богдановић, дипл.инж.тех.
проф. др Марија Вукић, дипл.инж.тех.
др Душко Кузовић, дипл.инж.арх.
мр Јосип Логарушић, дипл.инж.грађ.
др Сузана Лутовац, дипл.инж.руд.
мр Зоран Пендић, дипл.инж.ел.
мр Никола Почуча, дипл.инж.прех.инж.
проф. др Љубинко Савић, дипл.инж.руд.
др Весна Златановић Томашевић, дипл.инж.арх.
Мирсада Углић, дипл.инж.грађ.
др Ненад Шушић, дипл.инж.грађ.

 

За почасног члана ИАС изабран је

мр Владислав Јанковић, дипл.инж.тех.

 

За придружене чланове ИАС изабрани су: 

проф. др Драженко Главић, дипл.инж.саоб.
Миленко Ивовић, дипл.инж.грађ.
доц. др Небојша Кнежевић, дипл.инж.тех.
проф. др Чедомир Кнежевић, дипл.инж.метал.
др Мирјана Лукић, дипл.инж.арх.
проф. др Ташко Манески, дипл.инж.маш.
Симеон Матовић, дипл.инж.грађ.
Милош Нешић, дипл.инж.грађ.
Богољуб Стојмировић. дипл.инж.грађ.

 Седница Већа академика ИАС

18.12.2017 ·

У петак, 22. децембра 2017. године, биће одржана седница Већа академика Инжењерске академије Србије. На седници ће између осталог, бити промовисани и нови редовни, дописни, почасни и придружени чланови Инжењерске академије. Седница се одржава у Дому инжењера „Никола Тесла“, Кнеза Милоша 9/3, са почетком у 12:00 часова.IN MEMORIAM мр Бранислав Вујиновић, дипл.инж.

15.03.2017 ·

Мр Бранислав Вујиновић, дипл. инж.

Потпредседник Инжењерске академије Србије


Бранислав Вујиновић је рођен 1937. године у Плешини, општина Урошевац. Пољопривредни фа­култет, Општи смер, завршио је 1961. године у Скопљу. Магистрирао из области организационих наука 1975. у Београду.

По завршетку студија обављао је бројне одговорне послове. Своје радно ангажовање  започео је као асистент Више пољопривредне школе у Приштини 1962. године. До 1967. године био је за­меник директора и директор самосталног погона ПИК „Космет-Експорт“, При­штина. Од  1967. до 1975. године био је директор Фабрике пива и слада „Мостар“ у саставу предузећа БИП, Бео­град, да би 1978. био именован за генералног директора Предузећа БИП – Удружена индустрија пива, слада и безалкохолних пића, Београд. Ту дужност је обављао до 1982. године. У међувремену од 1975. до 1978. године био је генерални директор Завода за тржишна истраживања Београд–Загреб–Љубљана, са седиштем у Београду. Од 1982. до 1986. године био је председник Општинског комитета СК Савски венац, да би од 1986. до 1991. године обављао дужност потпредседника Привредне коморе Београда. По одлуци Скупштине Србије 1990. године постављен је за генералног директора Спољнотрговинског предузећа „Ексимкос“, Приштина и ту дужност је обављао до 1991. године. У периоду од 1991. до 2001. године, у више мандата, је био председник Привредне коморе Београда. Директор Мешовитог предузећа SDC-CIP Београд (двојни радни однос) био је од 1994. до 1997. Од 2002. до краја 2016. године обављао је дужност генералног секретара Савеза инжењера и техничара Србије у Београду.

Поред многих изборних активности и функција, био је: председник Одбора за доходак, тржиште и цене у Привредној комори Југославије; члан Управног одбора Привредне коморе Србије и Привредне коморе Југославије у више сазива; председник Управног одбора сложеног предузећа „Удружене индустрије пића Србије“; председник Управног одбора Корпорације „Лола“, Београд; председник Удружења друштава за маркетинг Србије; председник Југословенског удружења за маркетинг (ЈУМА); заменик председника Управног одбора Републичког фонда за пензионо и инвалидско осигурање Србије и др.

Био је члан програмских и издавачких савета и факултетских савета у више јавних информативних гласила, стручних публикација, институција из области културе, спорта и факултета Универзитета у Београду. Објавио је више стручних и научних радова из области организације и функционисања производње, тржишта и информатике. Био је аутор или коаутор на изради и примени сложених и мање сложених пројеката, студија и инвестиционих програма, освајању нових програма, производа и стручних издања и часописа, из области производње, тржишта и информатике.

За време рада на одговорним пословима у привреди, под његовим руко­водством и конкретним стручним доприносом, изграђено је више различитих производних објеката и реализовано више развојних програма у пољопривреди, прехрамбеној индустрији, трговини, угоститељству и туризму и у области информатике у више места у Србији и Југославији.

Значајан део њеоговог радног ангажовања обухвата и његово деловање у оквиру асоцијација техничке интелигенције. Био је председник  и генерални секретар Савеза инжењера и техничара Србије, у више мандата; председник Савеза инжењера Србије и Црне Горе; председник Скупштине ЈИНА – Инжењерске академије; потпредседник Инжењерске академије Србије.

Својим ангажовањем је настојао да ојача асоцијације у оквиру којих је деловао, да обезбеди услове за њихово неометано функционисање и еконoмску стабилност истих. Уложио је значајне напоре да се очува имовина асоцијација, као и да се исте промовишу на међународном нивоу.

Посебно се ангажовао приликом формирања Инжењерске академије Србије и настојао да обезбеди услове за њено несметано функционисање, подржавајући њен рад и помажући активности, како као генерални секретар СИТС, као оснивача Академије, тако као и њен актуелни потпредседник.

Његов предани рад и допринос oстаће упамћени, како од стране његових непосредних сарадника, руководства и чланова Инжењерске академије Србије, тако и од шире техничке интелигенције, која је у оквиру својих активности, долазила у додир са овом асоцијацијом.

 

Конкурс

01.03.2017 · Конкурс за избор нових редовних и дописних чланова Академије

На основу одлуке Већа академика, Инжењерска академија Србије расписује

 КОНКУРС

 за избор редовних и дописних чланова Академије

Пријава  се подноси у писменом облику Академији, улица Кнеза Милоша 7a, Београд,  до 15. априла 2017. год, и садржи:

 • писмену сагласност кандидата,
 • податке о радном искуству, резултатима рада, иновацијама, унапређењима, пројектима у струци, науци и образовању,
 • податке о објављеним научним и стручним радовима, урађеним пројектима и др.

Критеријуми за избор чланова Академије, као и све друге информације могу се добити на телефон: 3237-363, е-mail: oljajov@sits.rs. Контакт особа Оља Јовичић.Ново издање ИАС "Вредновање пројеката обилазница"

21.10.2016 ·

У оквиру издавачке делатности Инжењерске академије Србије публикована је нова књига "Вредновање пројеката обилазница" аутора проф. др Љубише Кузовића и мр Боривоја Алексића

Опширније Одржана седница Већа академика

02.03.2016 · 19. фебруара 2016. године одржана је седница Већа академика Инжењерске академије Србије

У оквиру радног дела седнице разматрани су и усвојени Годишњи извештаји о активностима и финансијском пословању ИАС у 2015. години, као и План активности за 2016. годину.

У оквиру свечаног дела седнице извршена је промоција новоизабраних индивидуалних и колективних придружених чланова ИАС.

 Индивидуални придружени чланови:

 • др Бранко Матовић, Институт за нуклеарне науке "Винча", Београд 
 • проф. др Ребека Рудолф, Машински факултет Универзитета у Марибору, Марибор  
 • др Маја Дутоур Сикирић, Институт "Руђер Бошковић" Загреб
 • проф. др Кемал Гутић, Рударско геолошко грађевински факултет, Тузла 
 • Ибрахим Шкријељ, АС "Нови Пазар пут", Нови Пазар                  
 • проф. др Живко Стјеља, Висока школа струковних студија "Београдска политехника", Београд 
 • мр Слободан Станаревић, Институт за грађевинарство "ИГ", Бања Лука
 • Зоран Стоисављевић, ЈП "Путеви Србије" ад, Београд
 • Душан Дамњановић "ВИА пројект", Београд
 • мр Небојша Илић, Министарство рударства и енергетике Републике Србије, Београд 
 • Људевит Божичић, "ВИА инжењеринг", Нови Сад

Колективни придружени чланови:

 • Институт за нуклеарне науке "Винча", Београд
 • Институт за грађевинарство "ИГ", Бања Лука
 • Висока школа струковних студија "Београдска политехника", Београд
 • "Шид пројект", Шид

Будући да Инжењерска академија Србије ове године обележава јубилеј 15 година постојања и рада на седници Већа академика извршена је и додела признања награђеним члановима ИАС поводом 15 година постојања Академије. 

Добитници Повеље ИАС

 • проф. др Драгутин Зеленовић
 • проф. др Милутин Пенчић
 • проф др Радомир Фолић
 • проф. др Љубиша Кузовић
 • проф. мр Петар Арсић
 • проф. др Зоран Бојковић
 • др Мирко Бућан
 • проф. др Вујадин Вешовић
 • мр Бранислав Вујиновић
 • проф. др Наташа Госпић
 • проф. др Василије Исајев
 • проф. др Милојко Јевтовић
 • проф. др Вукоман Јокановић
 • проф. др Часлав Лачњевац
 • проф. др Недељко Магдалиновић
 • др Михајло Милојевић
 • др Радомир Митић
 • проф. др Бранислав Николић
 • проф. др Ристо Перишић
 • проф. др Петар Јовановић (постхумно)

На седници је представљена и Монографија која је издата овим поводом, и у којој је презентована активност Инжењерске академије Србије у протеклом периоду, као и њено чланство.Одржан Округли сто "Рударство и металургија обојених метала у Србији"

08.02.2016 ·

У организацији Инжењерске академије Србије у Београду је 24. децембра 2015. године одржан Округли сто на тему"Рударство и металургија обојених метала у Србији".

Закључци Округлог столаИзабрани нови чланови Инжењерске академије Србије

05.06.2015 · У складу са Конкурсом, расписаним на основу одлуке Већа академика Инжењерске академије Србије, а у сагласности са одредбама Статута Академије и процедурама за пријем, у чланство Инжењерске академије Србије су примљени:

У статусу редовног члана

 • проф. др Иван Алексић, дипл. инж. геодезије
 • проф. др Павле Гладовић, дипл. инж. саобраћаја
 • Бранко Јелисавац, дипл. инж. геологије                  
 • проф. др Драгутин Јовановић, дипл. инж. саобраћаја
 • проф. др Часлав Лачњевац, дипл. инж. технологије
 • проф. др Милан Максимовић, дипл. инж. грађевине
 • проф. др Манојло Миладиновић, дипл. инж. геодезије      
 • проф. др Саша Орловић, диплл. инж. шумарства
 • проф. др Властимир Павловић, дипл. инж. електротехнике      
 • др Сава Петковић, дипл. инж. грађевине
 • проф. др Ливија Цветићанин, дипл. инж. машинства

 У статусу дописног члана

 • Илија Алберхт, дипл. инж. саобраћаја
 • мр Боривоје Алексић, дипл. инж. саобраћаја
 • проф. др Зоран Величковић, дипл. инж. електротехнике
 • проф. др Небојша Видановић, дипл. инж. рударства
 • мр Богдан Влаховић, дипл. инж. машинства
 • Добрица Дамњановић, дипл. инж. геологије
 • др Слободан Ђекић, дипл. инж. машинства
 • доц. др Миљко Ерић, војни електро инжењер
 • проф. др Родољуб Јовановић, дипл. инж. рударства
 • проф. др Момчило Кујачић, дипл. инж. саобраћаја
 • проф. др Борис Лончар, дипл. инж. електротехнике      
 • Изет Љајић, дипл. инж. грађевине
 • др Никола Мајински, дипл. инж. машинства
 • проф. др Витомир Милић, дипл. инж. рударства
 • др Миланче Митовски, дипл. инж. машинства
 • др Зоран Ракић, дипл. инж. геологије
 • др Радослав Раковић, дипл. инж. електротехнике            
 • проф. др Слободан Рацков, дипл. инж. машинства

У статусу почасног члана

 • мр Предраг Поповић, дипл. инж. грађевине

 У статусу иностраног члана

 • проф. др Дарко Вуксановић, дипл. инж. металургије             
 • проф. др Давид Хјуи, дипл. инж. машинства

 Конкурс за избор редовних и дописних чланова ИАС

11.03.2014 · Конкурс за избор редовних и дописних чланова ИАС

На основу одлуке Већа академика, Инжењерска академија Србије расписује   

КОНКУРС   

за избор редовних и дописних чланова Академије   

Пријава  се подноси у писменом облику на адресу Академије, улица Кнеза Милоша 7а, Београд,  до 30. априла 2014. године и садржи: 
 • писмену сагласност кандидата,
 • податке о радном искуству, резултатима рада, иновацијама, унапређењима, пројектима у струци, науци и образовању,
 • податке о објављеним научним и стручним радовима, урађеним пројектима и др.

Критеријуми за избор чланова Академије, као и све друге информације, могу се добити на телефон: 011/3237-363. Контакт особа Оља Јовичић. Одржана свечана седница Већа академика

05.07.2010 · Поводом обележавања значајног јубилеја, десет година рада и постојања Инжењерске Академије, 22.06.2010. године одржана је свечана седница Већа академика.
повеља 1 повеља 2

Истом приликом су додељене Повеље заслужним члановима за оснивање, развој и рад Академије и то оснивачима и члановима Матичне комисије и председницима Академије.


повеља 3

Добитници Повеља су:

 • Проф. др Драгутин ЗЕЛЕНОВИЋ
 • Проф. др Михаило МИЛОЈЕВИЋ
 • Мр Бранислав ВУЈИНОВИЋ
 • Богдан ЋОСОВИЋ, дипл. инж.
 • Др Милутин ПЕНЧИЋ
 • Проф. др Радомир ФОЛИЋ
 • Проф. др Љубиша КУЗОВИЋ
 • Др Слободан ОТОВИЋ
 • Проф. др Милутин ЋИРОВИЋ
    повеља 4 повеља 5

СЕДНИЦА ВЕЋА АКАДЕМИКА

05.07.2010 · У уторак 22. јуна 2010. године, одржаће се свечана седница Већа академика Инжењерске академије Србије.

Дневни ред:

1.Осврт на активности Академије у 10-то годишњем периоду,
2.Додела Повеља заслужним члановима за оснивање и рад Академије,
3.Додела Монографија донаторима,
4.Додела Монографија члановима Академије
Седница ће се одржати у Дому инжењера Никола Тесла, Кнеза Милоша 9, Београд, са почетком у 11 часова.МОНОГРАФИЈА ИНЖЕЊЕРСКЕ АКАДЕМИЈЕ СРБИЈЕ

05.07.2010 · Ова Монографија је приређена у знак обележавања десетогодишњице Инжењерске академије.

монографија Инжењерска академија је, основана 26. јуна 2000. године под називом ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНЖЕЊЕРСКА АКАДЕМИЈА - ЈИНА и под тим именом деловала до 25.01.2010. године, када је усвојен нови Статут и од када делује под именом Инжењерска академија Србије – ИАС.
Монографија Б5 формата обима 465 страница садржи основне податке о Инжењерској академији, њеним органима, облицима рада, члановима Акедемије и оснивачима.ИЗАБРАНО НОВО РУКОВОДСТВО ИНЖЕЊЕРСКЕ АКАДЕМИЈЕ СРБИЈЕ

05.07.2010 · На седницама Већа Академије одржaним 18. и 25. јануара 2010 усвојен је нови Статут Академије усклађен са Законом о Удружењима и нови назив Академије, ИНЖЕЊЕРСКА АКАДЕМИЈА СРБИЈЕ – IAS. 
У складу са новим Статутом Академије престало је функционисање Скупштине Академије 25. јануара 2010. године, јер је функцију Скупштине преузело у складу са Статутом, Веће академика.
Скупштина Академије je функционисала је и деловала од 26.06.2000. до 25.01.2010. године.
Председници Скупштине су били: мр Бранислав Вујиновић, мр Стеван Шамшаловић, проф. др Михаило Милојевић. Веће Академика чине све редовни и дописни чланови Академије и Веће академика врши функцију Скупштине Академије.
Академија је регистрована у Агенцији за привредне регистре – Регистар удружења 1. фебруара 2010. године.

УСВОЈЕН НОВИ СТАТУТ АКАДЕМИЈЕ

06.07.2010 · На седницама Већа Академије одржaним 18. и 25. јануара 2010 усвојен је нови Статут Академије усклађен са Законом о Удружењима и нови назив Академије, ИНЖЕЊЕРСКА АКАДЕМИЈА СРБИЈЕ – IAS.
У складу са новим Статутом Академије престало је функционисање Скупштине Академије 25. јануара 2010. године, јер је функцију Скупштине преузело у складу са Статутом, Веће академика.
Скупштина Академије je функционисала је и деловала од 26.06.2000. до 25.01.2010. године.
Председници Скупштине су били: мр Бранислав Вујиновић, мр Стеван Шамшаловић, проф. др Михаило Милојевић. Веће Академика чине све редовни и дописни чланови Академије и Веће академика врши функцију Скупштине Академије.
Академија је регистрована у Агенцији за привредне регистре – Регистар удружења 1. фебруара 2010. године.

Конкурс за избор нових редовних и дописних чланова Академије

01.03.2017 ·

На основу одлуке Већа академика, Инжењерска академија Србије расписује

 

КОНКУРС

 

за избор редовних и дописних чланова Академије

 

 

Пријава  се подноси у писменом облику Академији, улица Кнеза Милоша 7a, Београд,  до 15. априла 2017. год, и садржи:

-       писмену сагласност кандидата,

-       податке о радном искуству, резултатима рада, иновацијама, унапређењима, пројектима у струци, науци и образовању,

-       податке о објављеним научним и стручним радовима, урађеним пројектима и др.

 

Критеријуми за избор чланова Академије, као и све друге информације могу се добити на телефон: 3237-363, е-mail: oljajov@sits.rs. Контакт особа Оља Јовичић.О академији Издавачка делатност Линкови