Добродошли на сајт Инжењерске академије Србије Почетна страна | English
   

СТРУЧНИ СКУПОВИ ИНЖЕЊЕРСКЕ АКАДЕМИЈЕ СРБИЈЕ

 

СКУПОВИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ИНЖЕЊЕРСКЕ АКАДЕМИЈЕ

У претходних десет година Инжењерскe академија је била главни организатор или суорганизатор бројних стручних и научних скупова међу којимa издвајамо:

 • Научно-стручнe симпозијумe и стручна саветовања по значајним питањима инжењерске науке и струке, као што су:

  • „Генетички модификовани организми“,
  • „Стратегија развоја саобраћаја“,
  • „Управљање инжењерским пословима у нашем привредном амбијенту“,
  • „Отпадне воде“,
  • „Отпадни фосфогипс и могућност његове примене“,
  • „Рационално коришћење енергије у металургији и процесној индустрији“,
  • „XXI YUCORR“

 • У сарадњи са Друштвом за путеве Србије одржано је девет стручних скупова – округлих столова, са одговарајућим Зборницима радова, посвећених реалним инжењерским пројектима, као што су:

  • Пројекат аутопута Београд-Јужни Јадран;
  • Пројекат аутопута Појате-Прељина;
  • Пројекат аутопута на обилазници Београда;
  • Укључивање аутопута Београд - Јужни Јадран у ПАНЕВРОПСКЕ коридоре, у склопу будућег крака коридора IV по правцу Темишвар-Вршац-Београд-Бар;
  • Одрживи развој државних путева Србије, са посебним освртом на мрежу аутопутева;
  • Проблеми путне мреже Пештерске висоравни и планине Голије и др.
О академији Издавачка делатност Линкови