Добродошли на сајт Инжењерске академије Србије Почетна страна | English
   

ОДЕЉЕЊА ИНЖЕЊЕРСКЕ АКАДЕМИЈЕ СРБИЈЕ

У оквиру Академије као стални облици рада организована су одељења Академије. Одељења се формирају за одређене научне и стручне области и она припремају планове за област рада за коју су формирана, организују рад и прате остваривање задатака.

У оквиру Инжењерске академије Србије формирана су и раде следећа одељења:

  • Одељење за архитектуру, грађевинарство и геодезију,
  • Одељење за машинство,индустријско инжењерство, инжењерски менаџмент, организационе науке и безбедност и здравље на раду;
  • Одељење за електротехнику и рачунарско инжењерство,
  • Одељење за рударство и геологију и заштиту животне средине
  • Одељење за технологију и металургију,
  • Одељење за биотехнику и
  • Одељење за саобраћајно инжењерство
О академији Издавачка делатност Линкови